Corewebb

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, som utvecklat och förvaltat COREwebb har inte resurser för nödvändiga säkerhetsuppdatering av webbplatsen. Vi har därför beslutat att stänga webbplatsen tillsvidare. Har din verksamhet intresse av att ta över förvaltningen av COREwebb,

maila: uppdragpsykiskhalsa@skr.se